2013 - 2020  En hållbar framtid
 
2007 - 2013 Västnyland - en bygd i samverkan
  • offentligt stöd ca 3,9 milj.€
  • 80 projekt (107 beslut)
Vår Västnyländska Saga 2000 - 2006
  • offentligt stöd ca 3,7 milj.€
  • 102 projekt (114 beslut)
POMO - "På Spåret"
  • offentligt stöd ca 0,9 milj.€ (nationellt)
  • 69 projekt