Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

 

Företagsstöd

 • Leader-företagsstöd är avsett för företag som sysselsätter färre än 5 personer 
 • Projektbudget är max 100 000€. 
 • Företaget bör ha förutsättningar för fortlöpande lönsam verksamhet och tillräcklig yrkeskunskap.
 • Den verksamhet som stöds bör kunna försörja åtminstone en företagare eller en arbetstagare i företaget (undantag är stödet för etablering av företag på deltid).
 • Lantgårdar kan söka företagsstöd för att utveckla verksamhet utanför jord- och skogsbrukssektorn.

För nya företagare

Nya företagare kan beviljas stöd för att de planerar eller startar ett företag: försök med företagande, företagande på deltid, företagande på heltid, planering av ägarbyte.

 • försök med ny företagsverksamhet
 • etablering av företagsverksamhet med hjälp av ägarebyte
 • etablering av företagsverksamhet på deltid
 • etablering av företagsverksamhet på heltid
 • försök med primär jordbruksproduktion

För utveckling av företagsverksamheten

Ett fungerande företag kan till exempel få stöd för att köpa företagsrådgivning och annan sakkunnighjälp, projekt för utveckling av produkter, utveckling av marknadsföring, undersökningar om internationalisering och undersökningar om genomförbarheten av investeringar. Företaget måste ha varit i drift under minst tre (3) räkenskapsår.

 • stöd för företagsverksamhetens planeringsfas
 • stöd för förberedelsefasen för en utvecklingsåtgärd inom företagsverksamheten
 • stöd för etablerad företagsverksamhet

För investeringar

Investeringsstöd kan beviljas företag för sådana investeringar som är av väsentlig betydelse förgrundande av företag eller företagets tillväxt eller utveckling

Anvisningar för kommunikation


Pomovästs urvalskriterier

Företagsrådgivning:

Hangö, Raseborg, Ingå:

tel. (019) 369 1865


Sjundeå:

Fungerande företag: Mika Partanen, tel. 044 752 2364 eller fornamn.efternamn@vihti.fi

Startande företag:  Olli-​Heikki Dahlgren, tel. 044 493 1002 eller fornamn.efternamn@vihti.fi


Kyrkslätt:

Mer information: närings- och marknadsföringskoordinator Katja Harri, katja.harri@kirkkonummi.fi, tfn 050 414 3524.