Våga pröva och bli bäst – med hjälp av Pomoväst

- vår strategi 2023 - 2027

 

Strategins tyngdpunktsområden:

  • Befrämjande av företagsamhet
  • Natur- och miljöfrågor
  • Byautveckling

 

Bekanta dig med vår strategi här