Styrelsen består av ordförande + 10 ordinarie medlemmar och 10 personliga suppleanter, som aktivt tar del i föreningens verksamhet. Styrelsen är tillsatt enligt trebasprincipen, dvs. 1/3 representerar kommunerna, 1/3 föreningar och organisationer samt 1/3 enskilda landsbygdsinvånare.

Styrelse 2024

Ordförande Carl-Johan Kajanti

Medlemmar (suppleanten inom parentes)

Johan Berglund (Frank Holmlund)
Robert Lemström (Stephan Horn)
Saara Huhmarniemi (Heikki Kaisla)
Anna Grönberg (Clara Westerlund-Horttana)
Veronika Bäckman (Elina Lahtinen)
Susan Honka (Mikael Gerkman)
Gunilla Nordblad (Kati Riesen)
Mats Wikner (Sanne Wikström)
Rebecca Ek (Anneka Pitkänen)
Tatiana Dunaeva (Marica Fagerholm-Åsten)