Styrelsen består av ordförande + 10 ordinarie medlemmar och 10 personliga suppleanter, som aktivt tar del i föreningens verksamhet. Styrelsen är tillsatt enligt trebasprincipen, dvs. 1/3 representerar kommunerna, 1/3 föreningar och organisationer samt 1/3 enskilda landsbygdsinvånare.

Styrelse 2018

Ordförande Lennart Biström, Raseborg

Medlemmar (suppleanten inom parentesen)

Carl-Johan Kajanti, Kyrkslätt (Holger Wickström, Raseborg)
Hilkka Toivonen, Sjundeå (Patrik Flygar, Sjundeå)
Torbjörn Ekholm, Hangö (Barbro Wikberg, Hangö)
Maria Wasström-Sarkola, Ingå (Tatjana Ljungqvist, Ingå)
Tarja Kvarnström, Hangö (Gitty Nurmi, Kyrkslätt)
Björn Wallén, Ingå (Martina Lindberg, Raseborg)
Ulla Lindström-Dahl, Raseborg (Raija Kari, Kyrkslätt)
Birgitta Tjäder, Kyrkslätt (Mikael Dannberg, Kyrkslätt)
Ragna-Lise Karlsson, Rasebor (Stefan Juslenius,Raseborg)
Anneka Pitkänen, Raasepori (Petra Rantala, Sjundeå)