Styrelsen består av ordförande + 10 ordinarie medlemmar och 10 personliga suppleanter, som aktivt tar del i föreningens verksamhet. Styrelsen är tillsatt enligt trebasprincipen, dvs. 1/3 representerar kommunerna, 1/3 föreningar och organisationer samt 1/3 enskilda landsbygdsinvånare.

Styrelse 2021

Ordförande Lennart Biström, Raseborg

Medlemmar (suppleanten inom parentesen)

Carl-Johan Kajanti, Kyrkslätt (Susan Honka, Kyrkslätt)
Jan-Mikael Ekholm, Raseborg (Holger Wickström, Raseborg)
Patrik Flygar, Sjundeå (Stephan Horn, Hangö)
Robert Lemström, Ingå (Saila Saarelma, Hangö)
Björn Wallén, Ingå (Gitty Nurmi, Kyrkslätt)
Gunilla Nordblad, Ingå (Anna Grönberg, Sjundeå )
Marica Fagerholm-Åsten, Kyrkslätt (Michael Dannberg, Kyrkslätt)
Ragna-Lise Karlsson, Raseborg (Rebecca Ek, Raseborg)
Anneka Pitkänen, Raseborg (Ilse Klockars, Hangö)
Tatiana Dunaeva, Raseborg (Nina Långstedt, Ingå)