Styrelsen består av ordförande + 10 ordinarie medlemmar och 10 personliga suppleanter, som aktivt tar del i föreningens verksamhet. Styrelsen är tillsatt enligt trebasprincipen, dvs. 1/3 representerar kommunerna, 1/3 föreningar och organisationer samt 1/3 enskilda landsbygdsinvånare.

Styrelse 2022

Ordförande Patrik Flygar, Sjundeå

Medlemmar (suppleanten inom parentesen)

Birgitta Salonen, Kyrkslätt (Saara Huhmarniemi, Kyrkslätt)
Jan-Mikael Ekholm, Raseborg (Holger Wickström, Raseborg)
Robrt Lemström, Ingå (Stephan Horn, Hangö)
Anna Grönberg, Sjundeå (Saila Saarelma, Hangö)
Björn Wallén, Ingå (Jenny Paajes, Sjundeå)
Gunilla Nordblad, Ingå (Carmela Tanner, Sjundeå )
Susan Honka, Kyrkslätt (Mikael Gerkman, Kyrkslätt)
Mats Wikner, Kyrkslätt (Sanne Wikström, Raseborg)
Rebecca Ek, Raseborg (Ilse Klockars, Hangö)
Tatiana Dunaeva, Raseborg (Nina Långstedt, Ingå)