Styrelsen består av ordförande + 10 ordinarie medlemmar och 10 personliga suppleanter, som aktivt tar del i föreningens verksamhet. Styrelsen är tillsatt enligt trebasprincipen, dvs. 1/3 representerar kommunerna, 1/3 föreningar och organisationer samt 1/3 enskilda landsbygdsinvånare.

Styrelse 2023

Ordförande Patrik Flygar, Sjundeå

Medlemmar (suppleanten inom parentesen)

Birgitta Salonen, Kyrkslätt (Saara Huhmarniemi, Kyrkslätt)
Johan Berglund, Raseborg (Frank Holmlund, Raseborg)
Robrt Lemström, Ingå (Stephan Horn, Hangö)
Anna Grönberg, Sjundeå (Clara Westerlund-Horttana)
Veronika Bäckman, Ingå (Jenny Paajes, Sjundeå)
Gunilla Nordblad, Ingå (Carmela Tanner, Sjundeå )
Susan Honka, Kyrkslätt (Mikael Gerkman, Kyrkslätt)
Mats Wikner, Kyrkslätt (Sanne Wikström, Raseborg)
Rebecca Ek, Raseborg (Ilse Klockars, Hangö)
Tatiana Dunaeva, Raseborg (Nina Långstedt, Ingå)