Styrelsen består av ordförande + 10 ordinarie medlemmar och 10 personliga suppleanter, som aktivt tar del i föreningens verksamhet. Styrelsen är tillsatt enligt trebasprincipen, dvs. 1/3 representerar kommunerna, 1/3 föreningar och organisationer samt 1/3 enskilda landsbygdsinvånare.

Styrelse 2019

Ordförande Lennart Biström, Raseborg

Medlemmar (suppleanten inom parentesen)

Carl-Johan Kajanti, Kyrkslätt (Markus Myllyniemi, Kyrkslätt)
Jan-Mikael Ekholm, Raseborg (Torolf Bäckman, Raseborg)
Patrik Flygar, Sjundeå (Robert Lemström, Ingå)
Barbro Wikberg, Hangö (Tarja Aalto, Hangö)
Tarja Kvarnström, Hangö (Martina Lindberg, Raseborg)
Björn Wallén, Ingå (Raija Kari, Kyrkslätt)
Maria Wasström-Sarkola, Ingå (Gitty Nurmi, Kyrkslätt)
Birgitta Tjäder, Kyrkslätt (Mikael Dannberg, Kyrkslätt)
Ragna-Lise Karlsson, Raseborg (Rebecca Ek, Raseborg)
Anneka Pitkänen, Raseborg (Helena Rautakorpi, Sjundeå)