BLI MEDLEM!


Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här

Landsbygdsriksdagen ordnades på Lärkkulla i Raseborg den 22-23.10 2016. Pomoväst fungerade som arrangör för evenemanget. 

Mera information på finns på hemsidan här

Evenemanget har en egen FB-sida här


Styrelsemöten våren 2018

25.1.2018

21.2.2018

21.3.2018

11.4.2018

23.5.2018 (vårmöte)

20.6.2018

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2018

Företagsstöd:

1.11.2017 - 31.1.2018

1.2 - 30.4.2018

Projektstöd:

1.11.2017 - 28.2.2018

1.3 - 31.5.2018

1.6 - 31.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

Höstmöte och styrelsen 2018

Pomoväst rf höll sitt stadgeenliga höstmöte på Lärkkulla i Karis den 14.12.2017. Till styrelseordförande valdes Lennart Biström från Raseborg. Nya styrelsemedlemmar och suppleanter valdes i stället för de som stod i tur att avgå. Den nya styrelsens sammansättning finns här


POMOVÄST FYLLER 20 ÅR  

Ett varmt tack till alla som var med och firade med oss.


Kungsvägen

Pomoväst rf förverkligar tillsammans med sex andra Leadergrupper ett projekt som har som mål att utreda vilka möjligheter det finns för bevarandet av varumärket Kungsvägen och att återuppliva det nätverk av turismaktörer som byggts upp kring denna. 

Projektet leds av projektkoordinator Mia Aitokari, som började sitt jobb den 1.9.2016.

Mera info om projektet finns här 


LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2016 var ett lyckat evenemang!

Det bjöds på intressanta föreläsare, däribland Frank Erichsen, känd från den danska TV:serien "En tvättäkta lantis". Han berättade om självhushållning och sitt liv på Kastanjegården på Jylland. Vi fick också lära oss om "Storytelling" som metod inom landsbygdsutvecklingen. Det ordnades workshops med intressanta och aktuella ämnen samt en talkshow med gäster som alla på ett eller annat sätt "sticker ut". Just detta med "Att sticka ut" var temat för denna Landsbygdsriksdag.

Pomoväst rf:s vårmöte har hållits i vackra Barösund 18.5.2016


Alla företags- och projektstöden har öppnats för ansökan! Vi tar emot ansökningar fortlöpande!

Ansökan om företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 har öppnats för ansökan.

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

Beslut om företags- och projektstöd (NTM-centralens officiella beslut) börjar troligtvis göras senare under hösten.

Den nya e-tjänsten HYRRÄ tas i bruk för stödansökan. Användning av e-tjänsten förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

-> Nya webbsidor har öppnats

Berättelser, händelser och personbilder - kom med på informationskanalerna! Berätta om ert projekt (på finska) här

Information om aktuella ärenden får du genom nyhetsbrevet, beställ det här


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Bra att veta

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Vi vill påminna om att Katso-koderna går i lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.

Detta betyder att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här