BLI MEDLEM!


Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

Föreningar och småföretagare!  Nu är det dags att anmäla sig igen!

Pomovästs Kommunikationsutbildning hösten 2022

Pomoväst arrangerar under hösten 2022 utbildning i kommunikation som den tredje modulen i Projektskolan, som började på våren.

Projektskolan riktar sig till föreningar, organisationer och småföretagare i vår region. För nybörjare och för det mera avancerade som repetition kryddat med nya tankar & idéer.

Anmäl dig senast två dagar före ifrågavarande tillfälle per e-post till juha.rautalahti@pomovast.fi eller ring 044-700 3920

Tilläggsinformation om Projektskolan kan fås av projektledare Juha Rautalahti, tel 044-700 3920

Läs mera om kommunikationsutbildningens tillfällen här


SE HIT UNGDOMAR! Nu pågår årets sista ansökningsomgång för Pomo€ash!

Ansökningstiden utgår 30.9.2022, så ännu hinner ni!

Läs mera https://www.pomovast.fi/sv/ungdomar/ och lämna in er ansökan till oss senast 30.9.2022Nu är det dags att söka om stödpengar

Nu pågår årets sista ansökningsomgång för Leader-finansiering för projekt och företagsstöd. Samtidigt pågår höstens ansökningsomgång för Pomo€ash-bidrag för ungdomar och seniorer.

Info om Pomo€ash finns här

Årets sista ansökningsomgång gällande Leader-finansiering till föreningar och företag pågår till den 31.8.2022. Passa på!

Ansökningar med alla behövliga bilagor lämnas in via Hyrrä-systemet senast den 31.8.2022.  

Pomoväst prioriterar projekt som hör under strategins tyngdpunkstområde "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Läs mera om Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter längre ner på sidan


Pomoväst arrangerar under år 2022 en Projektskola som riktar sig till föreningar, organisationer och småföretagare i vår region.

Mera info om Projektskolan hittar du här


VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE HYRRÄ-FULLMAKTER!

Användningen av Katso-tjänsten upphör den 31 december 2020.  Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Rättigheterna i Katso överförs inte automatiskt  till Suomi.fi-fullmakter utan dessa måste sökas på nytt i Suomi.fi-tjänsten. Det lönar sig att göra ändringen direkt.

I stället för Katso-koder loggar man i fortsättningen in i e-tjänsterna med starka personliga identifieringsverktyg såsom nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som beviljats av polisen eller aktivkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Bekanta er med anvisningarna och agera nu. 

Livsmedelsverkets nyhetsbrev (finska)

Fullmakter Suomi.fi

Ifall föreningen en undertecknare, kan den ge rättigheter via tjänsten direkt, har föreningen två undertecknare måste det göras en skild ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Mer information hittar du här:

Info

Hyrräanvisningar här


Effekterna av Coronaviruset i Pomovästs verksamhet

 

Pomovästs personal arbetar både på kontoret och på distans. Detta betyder att det inte alltid finns personal på plats på kontoret.

Ta kontakt med oss så kan vi komma överens tillsammans. Vi ger rådgivning per telefon och per e-post samt vid behov via zoom-möten.

Vi fortsätter vårt arbete för att utveckla regionen och vår deadline för årets sista ansökningsomgång är 31.8.2022. 

Pomoväst rf


KICK OFF STRATEGI - STRATEGIA 2021-2027

Nu har vi kickat igång strategiarbetet inför nästa programperiod. Kick off-tillfället leddes av Reidar Wasenius! 

 

 


Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020

 

Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä under år 2020

Katso-auktoriseringen som erbjuds av Skatteförvaltningen ersätts stegvis med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakt under år 2020. Meddelande 10.1.2020: Hyrrä övergår tillbaka att använda Katso-tjänsten, när Suomi.fi-fullmakterna inte började fungera felfritt

Läs mera


Den kommande programperioden

Följ beredningen av den nya programperioden. Du kan läsa mera på jord- och skogsbruksministeriets sida

Pomoväst har under år 2020 två ansökningsomgångar


Vi tar emot ansökningar för företags- och projektstöd!

Företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

 

Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

Nylandsbygd.fi


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE HYRRÄ-FULLMAKTER!

Användningen av Katso-tjänsten har upphört den 31 december 2020.  Katso-tjänsten har ersatts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Rättigheterna i Katso överförs inte automatiskt  till Suomi.fi-fullmakter utan dessa måste sökas på nytt i Suomi.fi-tjänsten. Det lönar sig att göra ändringen direkt.

I stället för Katso-koder loggar man i fortsättningen in i e-tjänsterna med starka personliga identifieringsverktyg såsom nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som beviljats av polisen eller aktivkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Bekanta er med anvisningarna och agera nu.

Fullmakter Suomi.fi


Dataskyddsredogörelse

Prenumerera på vårt nyhetsbrev nedan 

 

Skriv siffran 10 med bokstäver: