BLI MEDLEM!


Du hittar oss också på Facebook


Pomovästs strategi 2023-2027 finns här

Nyhetsbrev

Skriv siffran 1 med bokstäver:

Vi är på semester och kontoret är stängt under tiden 1.7 - 2.8.2024


Pomovästs nästa deadline för inlämnandet av ansökningar är 31.8.2024

Ansökan om projektstöd. Läs mera: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/tjanster-och-naringsutveckling-pa-landsbygden/

Ansökan om företagsstöd. Läs mera: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/foretagande-pa-landsbygden/foretagsstod/

Ansökningarna görs i e-tjänsten Hyrrä. Den förnyade e-tjänsten ger mer handledning och instruktioner i att fylla i ansökan än tidigare. Om Hyrrä finns mera information på  https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/tjanster/hyrra/

 


Fredagen den 9.2.2023 undertecknades Leader-gruppernas samarbetsavtal i Ständerhuset i Helsingfors.

Se video


VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE HYRRÄ-FULLMAKTER!

Användningen av Katso-tjänsten upphör den 31 december 2020.  Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Rättigheterna i Katso överförs inte automatiskt  till Suomi.fi-fullmakter utan dessa måste sökas på nytt i Suomi.fi-tjänsten. Det lönar sig att göra ändringen direkt.

I stället för Katso-koder loggar man i fortsättningen in i e-tjänsterna med starka personliga identifieringsverktyg såsom nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som beviljats av polisen eller aktivkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Bekanta er med anvisningarna och agera nu. 

Livsmedelsverkets nyhetsbrev (finska)

Fullmakter Suomi.fi

Ifall föreningen en undertecknare, kan den ge rättigheter via tjänsten direkt, har föreningen två undertecknare måste det göras en skild ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Mer information hittar du här:

Info

Hyrräanvisningar här

 

 


Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och suomi.fi-fullmakter

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

 


       

Urvalsperioderna för projekt- och företagsstöd 2024

1.11.2023 - 31.1.2024

1.2.2024 - 30.4.2024

1.5.2024 - 31.8.2024

1.9.2024 - 31.10.2024

Nyland - landsbygd.fi


Sydkustens fiskeleader

Pomoväst är med i Sydkustens Fiskeleader tillsammans med SILMU och Sepra ry.  På Leader Sepras nätsidor hittar du mera info: 

https://sepra.fi/sepra-kalaleader/sydkustens-fiskeleader


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.