BLI MEDLEM!


Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här

Styrelsemöten 2018/2019

13.9.2018

17.10.2018

9.11.2018

11.12.2018 (höstmöte)

23.1.2019

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2019

Företagsstöd:

1.11.2018 - 31.1.2019

1.2 - 30.4.2019

Projektstöd:

1.11.2018 - 28.2.2019

1.3 - 31.5.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

Projektet Bioekonomi i Västnyland och Forskning- och Utvecklingsenheten på Novia arrangerar:

Blå Bioekonomi – Hållbar business med vatten och vattenvård

Tidpunkt: Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 13.00 – 16.30
Plats: Novia, Startup Factory, Raseborgsvägen 9, Ekenäs  
Anmälan: Per e-post, veronika.backman@novia.fi

Ingen deltagaravgift

Program


 

POMOVÄST FYLLDE 20 ÅR  

Ett varmt tack till alla som var med och firade med oss.


Kungsvägen

Pomoväst rf förverkligar tillsammans med sex andra Leadergrupper ett projekt som har som mål att utreda vilka möjligheter det finns för bevarandet av varumärket Kungsvägen och att återuppliva det nätverk av turismaktörer som byggts upp kring denna. 

Projektet leds av projektkoordinator Mia Aitokari, som började sitt jobb den 1.9.2016.

Mera info om projektet finns här 


LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2016 var ett lyckat evenemang!

Det bjöds på intressanta föreläsare, däribland Frank Erichsen, känd från den danska TV:serien "En tvättäkta lantis". Han berättade om självhushållning och sitt liv på Kastanjegården på Jylland. Vi fick också lära oss om "Storytelling" som metod inom landsbygdsutvecklingen. Det ordnades workshops med intressanta och aktuella ämnen samt en talkshow med gäster som alla på ett eller annat sätt "sticker ut". Just detta med "Att sticka ut" var temat för denna Landsbygdsriksdag som ordnades på Lärkkulla i Raseborg 22-23.10 2016.

Pomoväst rf:s vårmöte har hållits i vackra Barösund 18.5.2016


Vi tar fortlöpande emot ansökningar för företags- och projektstöd!

Ansökan om företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 har öppnats för ansökan.

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

 

Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

-> Nya webbsidor har öppnats

Berättelser, händelser och personbilder - kom med på informationskanalerna! Berätta om ert projekt (på finska) här

Information om aktuella ärenden får du genom nyhetsbrevet, beställ det här


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Bra att veta

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Vi vill påminna om att Katso-koderna går i lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.

Detta betyder att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här