Vad är leader?

Leader är ett verksamhetssätt, vars bärande tema är den s.k. bottom-up principen. Det betyder att projektens beredning och beslutsmakt ligger hos ortens invånare, dom har den bästa sakkunskapen om sin hembygd. Vem som helst kan komma med i verksamheten.

Leader-stödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna.

 

Leader Pomoväst

  • en tvåspråkig förening, grundad 1997
  • vårt verksamhetsområde är Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt
  • en av 53 Leader-grupper i Finland
  • i EU:s område finns över 2000 grupper

 

Resultat av vår verksamhet 1997 - 2013

  • över 8,5 milj.€ offentlig finansiering till våra projekt
  • över 5,5 milj.€ privat finansiering till projekt i vårt område
  • över 250 projekt har förverkligats med hjälp av vår finansiering
  • över 300 kurser och tillfällen har ordnats
  • över 200 nya jobb
  • över 1200 arbetstillfällen under projektens gång

Pomoväst har en innovativ och inkluderande verksamhet och vi stöder en modig utveckling!

 

Våga pröva och bli bäst – med hjälp av Pomoväst!

 

Projekt som erhåller finansiering under programperioden 2023-2027 finns i här

 

Projekt som erhållit finansiering under programperioden 2014-2020 finns listade i  Livsmedelsverkets projektregister