Leader-Pomoväst

  • en tvåspråkig förening, grundad 1997
  • vårt verksamhetsområde är Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt
  • en av 55 Leader-grupper i Finland
  • i EU:s område finns över 2000 grupper

Resultat av vår verksamhet 1997 - 2013

  • över 8,5 milj.€ offentlig finansiering till våra projekt
  • över 5,5 milj.€ privat finansiering till projekt i vårt område
  • över 250 projekt har förverkligats med hjälp av vår finansiering
  • över 300 kurser och tillfällen har ordnats
  • över 200 nya jobb
  • över 1200 arbetstillfällen under projektens gång

Vår vision är att vara en erkänd, effektiv och kunnig utvecklingsorganisation som fungerar över språkgränserna. Vi förverkligar vår egen utvecklingsstrategi på ett människonära sätt och föreningen är känd på hela verksamhetsområdet.

Många bäckar små gör en stor å - vi är med att utveckla ett välmående Västnyland!

 

Projekt som erhållit finansiering under programperioden 2014-2020 finns listade i  Livsmedelsverkets projektregister