Dethär är projektskolan:

Föreningar och småföretagare! 

Har du någon gång tänkt söka finansiering för något projekt men det verkar så krångligt så du har låtit bli. Då är det här kanske något för dig! I projektskolan lär du dig bl.a. grunderna för hur man skriver en projektplan, var man kan söka finansiering samt hur man berättar om resultatet. Allt på ett enkelt och lättfattligt sätt. En bra plan är oftast grunden för ett bra projekt och gör det också lättare att få finansiering.

Pomoväst arrangerar under år 2022 en Projektskola som är indelad i tre delar; Från idé till projektplan, Projektfinansiering och Kommunikation. Därtill kommer projektkliniker, där du kan få personliga råd gällande just ditt projekt.

Projektskolan är gratis och består av separata helheter, så man kan delta i en eller flera.

Kontakt:

juha.rautalahti@pomovast.fi
 044 700 3920