Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

 

Nyetableringsstöd kan beviljas till ett verksamt företag för att inleda en helt ny affärsverksamhet.

Stöd kan fås för

  • anlitande av externa tjänster, sakkunniga och konsulter
  • deltagande i mässor, utställningar och andra motsvarande evenemang
  • övriga behövliga åtgärder som gäller inledande av ny affärsverksamhet i ett företag

Förutsättningar / begränsingar

  • företagsverksamhet har bedrivits utan avbrott i minst tre år vid tidpunkten för inlämnande av ansökan
  • den åtgärd som stöds riktar sig mot en ny verksamhetsenhet, en ny bransch, en ny affärsverksamhet, ett nytt marknadsområde, en ny produkt/service eller nya kunder (inte för sedvanlig utveckling av företagsverksamhet)
  • affärsplan, projektplan (åtgärder och mål, kostnader, finansiering, tidtabell)