Hae tukea verkossa!

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemustietoja.

Lisätietoja HYRRÄstä saat tästä linkistä ja toimistostamme!

Investointituki myönnetään yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle ja kehittymiselle.

Aineelliset investoinnit

 • kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen ja kunnostaminen (esim. toimitilat)
 • koneet ja laitteet
 • maa-alueen hankkiminen (vain rakennuksen hankinnan yhteydessä) - tukikelpoista enintään 10% koko toimenpiteen tukikelpoisista kustannuksista
 • investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset (mukaanlukien toimenpidettä koskevat lupa- ja rekisteröintimaksut)

Aineettomat investoinnit

 • tietokoneohjelmistojen hankkiminen ja kehittäminen
 • patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen

Tukea ei myönnetä seuraaviin

 • traktorin, puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • liikennealan investoinnit
 • käytetyn koneen korvaaminen vastaavalla uudella (jos ei samalla esim. laajenneta tuotantoa olennaisesti tai oteta käyttöön täysin uutta teknologiaa)
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tai liiketoiminnan hankinta (poikkeus: sellaisen kiinteistöyhtiön osakkeiden hankinta, jolla voidaan hallita käytettävää toimitilaa)
 • sisäpiirihankinnat
 • arvonlisävero
 • rahoituskulut ja osamaksusopimuksiin liittyvät kulut

Muista, että hanketta ei saa aloittaa ennenkuin hanke on tullut vireille (olet saanut toimistoltamme kirjallisen vahvistuksen vireille tulosta)!

Rakentamishankkeissa oltava voimassa oleva rakennus/toimenpidelupa jo hakuvaiheessa. Rakentamishankkeiden asiakirjavaatimuksista saat lisätietoa toimistostamme.