Hae tukea verkossa!

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemustietoja.

 

Yritystuet

 • Leader-yritystuki on tarkoitettu alle 5 henkilöä työllistäville yrityksille
 • Hankkeen kustannusarvio on enintään 100 000 €.
 • Hakijan tulee olla tukea hakiessaan 18-vuotta täyttänyt.
 • Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja riittävä ammattitaito.
 • Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle (poikkeuksena osa-aikaisen yrittämisen käynnistystuki).
 • Maatilat voivat hakea yritystukea maa- ja metsätaloustoiminnan ulkopuolisen toiminnan kehittämiseen.

 

Tukimuodot

Yritystukea kohdennetaan toimenpiteisiin joilla on myönteinen vaikutus toiminnan kasvuun, uusien työpaikkojen syntymiseen ja tuetun toiminnan liiketaloudelliseen kannattavuuteen.

Yritystukia ei myönnetä yrityksen perusliiketoiminnan kuluihin.

Tukea voidaan myöntää:

yrityksen käynnistämiseen 

 • uuden yritystoiminnan kokeilu 2500€
 • omistajanvaihdoksen valmistelu 2500/5000€
 • osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen 5000€
 • päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen 7500€
 • maatalouden alkutuotannon kokeiluun 2500/5000/7500€

yrityksen kehittämiseen

 • yritystoiminnan suunnittelu 1000€
 • yrittämistoiminnan kehittämisen valmistelu 2000€
 • vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki 3000€

yrityksen investointeihin (enintään 100 000€ kokonaisbudjetti)

 • Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tuensaajan tiedotusvelvoitteet


Pomovästin valintakriteerit

Valtioneuvoston asetus yritystuesta

 

puh. (019) 369 1865

(Hanko,Raasepori,Inkoo,Siuntio)


puh. (046 870 1140)

(Kirkkonummi)