Projekt som erhållit finasiering under programperioden 2014-2020 finns listade i  Livsmedelsverkets projektregister