Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Vill du förbättra servicen och livskvaliteten på din hembygd? Med utvecklingsstöd lyckas det!

Stöd kan beviljas t.ex. för

 • utarbetande av utredningar och planer ( byaplaner t.ex.)
 • utvecklande av lokala tjänster
 • utvecklande av byar och för underhåll och restaurering av kultur- och naturarbet i landsbygdslandskap och områden med högt naturvärde
 • för åtgärder med vilka man kan förbättra och utveckla invånarnas samarbete, deltagande och trivsel

Godtagbara kostnader

 • arvoden och löner och lagstadgade kostnader i anslutning till dem
 • resekostnader
 • köpta tjänster
 • hyreskostnader 
 • andra kostnader som genomförandet av utvecklingsprojektet medför, inklusive små anskaffningar och skäliga kostnader för servering vid möten, utbildningstillfällen och informationsmöten
 • talkoarbete och skäliga kostnader för servering i samband med talko
  • värde 15,-/timme/person (över 15)
  • värde för användning av maskin (t.ex. traktor) 30,-/timme

 

Kom ihåg att man får inte börja med projektet innan ansökan har blivit anhängiggjord hos oss (och vi har bekräftat det skriftligt)!