Ansökningsprocess och användning av urvalskriterier

Ta kontakt till oss redan i början av planeringen. Ansökningar tas emot fortlöpande och behandlas av vår styrelse med hjälp av urvalskriterier som baserar sig på vår strategi.

Varje projekt bör uppfylla de obligatoriska kriterierna. För var och en projekttyp finns dessutom tillläggskriterier med hjälp av vilka styrelsen rangordnar dem.

Urvalskriterier för allmännyttiga projekt hittar du här


Stöd-% Pomoväst

Allmännyttig utvecklingsprojekt 50%  *)

Utredningsprojekt 70% (max. 35.000,-)

Utbildningsprojekt  50%  *)

Informationsförmedlingsprojekt  50%  *)

Allmännyttig investeringsprojekt  50%  *)

Samarbetsprojekt  50%  *)

 

*) Stöd-% kan höjas 

med max 15% om projektet förverkligar ett av de tyngdpunktsområden som finns i vår strategi på ett utmärkt sätt

med max 15% om det inom projektet finns flera aktörer, som tillsammans genomför projektet

med max 15% om man inom projektet använder sig av mycket talko-arbete

med max 15% om projektet bidrar till att skapa nya bestående arbetsplatser i all synnerhet för unga


Urvalskriterier för internationella projekt hittar du här