God kommunikation är en förutsättning för ett lyckat projekt. Informera om projektets verksamhet och EU:s stöd till projektet på ett ändamålsenligt sätt.

Mera information här