Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Vill du förbättra livskvaliteten i din hembygd? Med investeringsstöd lyckas det!

Stöd kan beviljas t.ex. för

 • byggande, renovering eller anskaffning av en samlingsplats som används av lokal befolkning (t.ex. föreningshus)
 • anskaffning av anläggningstillgånger
 • planering och utförande av småskalig vatten- och avloppsåtgärd samt telekommunikationsnät
 • förbättring och reparation av miljö- och kulturobjekt
 • förvärv av patent,licenser, upphovsrätter som behövs för att befrämja lokal kultur

Förutsättningar för stödjande

 • investeringsobjektet ska i huvudsak stå till förfogande för invånarna och aktörerna inom området
 • innehavaren av området har gett sitt samtycke till åtgärden
 • nyttjanderättens varaktighet ska säkerställas på ett ändamålsenligt sätt (t.ex. ett långvarig hyresavtal)

Godtagbara kostnader

 • anskaffning av material och tillbehör
 • anskaffning av anordningar med närä anknytning till byggnader eller konstruktioner
 • planeringskostnader
 • arbetslöner
 • kostnader för entreprenad (och andra köptjänster)
 • anskaffning av byggnad (och mark i samband med anskaffning av byggnad)
 • anskaffning av maskiner, anordningar och redskap 
 • planering och utförande av en lokal och småskalig vatten- och avloppsåtgärd
 • kostnader för myndighetstillstånd, registreringsavgifter och andra motsvarande kostnader
 • brand- och talkoförsäkringspremier som avser projekttiden
 • förvärv eller utveckling av programvara, förvärv av patent, licenser,upphovsrätter, varumärken
 • talkoarbete
  • värde 15,-/timme/person (över 15)
  • värde för användning av maskin (traktor t.ex.) 30,-/timme

Kom ihåg att man får inte börja med projektet innan ansökan har blivit anhängiggjord hos oss (och vi har bekräftat det skriftligt)!

Byggnadslov/tillstånd måste vara i kraft redan när ansökan lämnas in. Mera information  från vårt kontor.