En hållbar framtid - vår strategi 2014 - 2020

Strategins tyngdpunktsområden:

Naturen - en möjlighet för utveckling

 • skötsel- och skyddsåtgärder i anslutning till naturen
 • information och forskning
 • användning av ny teknologi och utveckling av lösningar som baserar si på förnybar energi utgående från de resurser naturen ger
 • utveckling av återvinning
 • utveckling av naturturism och av ny, på naturen based affärsverksamhet

Det lokala - en resurs

 • utvecklandet av nya produkter och ny service
 • organiserad utveckling av byar
 • utveckling av närdemokratin
 • grundande av nya företag och skapande av arbetsplatser
 • skapande av samarbetsnätverk

Ungdomar - Västnylands framtid

 • utveckling av samlingsplatser och verksamhet på de ungas villkor
 • åtgärder som riktar sig till aktivering av unga
 • att utveckla nya sätt och metoder med hjälp av vilka unga får sin röst hörd
 • att främja ungt företagande
 • att skapa nya arbetsplatser

Det genomgående temat är företagande! Offentligt stöd är ca 3,6 milj.€.

Bekanta dig med vår strategi här.