Ansökningsprocess och användning av urvalskriterier

Kontakta oss redan i början av planeringen. Ansökningar tas emot fortlöpande och behandlas av vår styrelse med hjälp av urvalskriterier som baserar sig på vår strategi.

Varje projekt bör uppfylla de obligatoriska kriterierna. För var och en projekttyp finns dessutom tillläggskriterier med hjälp av vilka styrelsen rangordnar dem.

Urvalskriterier för företagsprojekt hittar du här


Stöd-%

Investeringsstöd förutsätter egen finansiering, nyetableringsstöd betalas som bidrag.