Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Stöd kan beviljas för en genomförbarhetsstudie för att utreda förutsättningar för en investering t.ex.

  • funktionella alternativ
  • tekniska alternativ / förutsättningar
  • ekonomiska alternativ
  • finansierings alternativ

De egentliga kostnaderna för planering av byggnader räknas inte till de stödberättingande kostnader.

Beviljande av stöd förutsätter inte att investeringen genomförs.