Ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua Maaseutuviraston  hankerekisteris