Ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua Ruokaviraston  hankerekisteris