Hae tukea verkossa!

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemustietoja.

Lisätietoja HYRRÄstä saat tästä linkistä ja toimistostamme!

Yhteistyöllä voit kehittää kotiseutusi palveluita, uudistaa elinkeinoja ja parantaa asumisen edellytyksiä!

Yhteistyöhanke on kahden tai useamman julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudellisen yhteisön, ryhmän tai näiden yhdistelmän toimintasuunnitelmaan perustuvaa yhteistyötä. Ryhmään voi kuulua myös elinkeinoa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.

Yhteistyöhankkeella voidaan kehittää ja edistää

  • uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa
  • uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointia
  • maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä
  • elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita
  • energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä
  • uuden tai uuttaa toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa
  • hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä 
  • mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta

 

 

Muista, että hanketta ei saa aloittaa ennenkuin hanke on tullut vireille (vireilletulo on vahvistettu kirjallisesti)!