Hae tukea verkossa!

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemustietoja.

Lisätietoja HYRRÄstä saat tästä linkistä ja toimistostamme!

Haluatko parantaa kotiseutusi asumisviihtyvyyttä? Investointituella se onnistuu!

Tukea voidaan myöntää esim.

 • paikallisyhteisön käytössä olevan kokoontumispaikan rakentamiseen, korjaamiseen tai hankkimiseen (yhdistystalot, kylätalot jne.)
 • sellaisen käyttöomaisuuden hankinta, joka mahdollistaa esim. kylätalon tai muun yhteisen alueen tai rakennelma monipuolisemman käytön 
 • pienimuotoiset kyläverkko- ja vesihuoltoinvestoinnit
 • ympäristö- ja kulttuurikohteiden kunnostaminen
 • paikalliskulttuurin edistämisessä tarpeellisen tekijänoikeuksilla suojatun käyttöoikeuden hankinta

Edellytykset tukeen

 • tuen kohde on yleishyödyllisessä käytössä 
 • alueen omistajan/haltijan suostumus toimenpiteeseen
 • käyttöoikeus on turvattu asianmukaisesti (pitkäaikainen rekisteröity vuokrasopimus tms.)

Hyväksyttävät kustannukset

 • aineiden ja tarvikkeiden hankintakustannukset
 • rakennukseen tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankintakustannukset
 • suunnittelukustannukset
 • työpalkat
 • urakointikustannukset (ja muut ostopalveluna ostettavat)
 • rakennuksen/kiinteistön hankintakustannukset (maapohjan hankintakustannus rakennuksen hankinnan yhteydessä)
 • koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta 
 • pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen tai tietoliikenneverkon suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kustannukset
 • viranomaisluvat, rekisteröintikustannukset ja muut vastaavat
 • palo- ja talkoovakuutusmaksut (hankkeen toteutusajalta)
 • tietokoneohjelmistot, patentit, käyttöluvat, tekijänoikeudet, tavaramerkit
 • luontaissuoritukset (talkootyö)
  • työn arvo 15,-/hlö (yli 15-v)
  • koneen (traktori tai vastaava) käyttämisen arvo 30,-/h

Muista, että hanketta ei saa aloittaa ennenkuin hanke on tullut vireille (vireilletulo on vahvistettu kirjallisesti)!

Rakentamishankkeissa oltava voimassa oleva rakennus/toimenpidelupa jo hakuvaiheessa. Rakentamishankkeiden asiakirjavaatimuksista saat lisätietoa toimistostamme.