BLI MEDLEM!


Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här

Landsbygdsriksdagen ordnades på Lärkkulla i Raseborg den 22-23.10 2016. Pomoväst fungerade som arrangör för evenemanget. 

Mera information på finns på hemsidan här

Evenemanget har en egen FB-sida här


Styrelsemöten hösten 2017

30.8.2017

10.10.2017

17.11.2017

14.12.2017 (Höstmöte)

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2017

Företagsstöd:

1.11.2016-31.1.2017

1.2.-30.4.2017

1.5.-31.7.2017

1.8.-31.10.2017

Projektstöd:

1.11.2016-28.2.2017

1.3.-31.5.2017

1.6.-31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

POMOVÄST FYLLER 20 ÅR  

Ett varmt tack till alla som var med och firade med oss.


Kungsvägen

Pomoväst rf förverkligar tillsammans med sex andra Leadergrupper ett projekt som har som mål att utreda vilka möjligheter det finns för bevarandet av varumärket Kungsvägen och att återuppliva det nätverk av turismaktörer som byggts upp kring denna. 

Projektet leds av projektkoordinator Mia Aitokari, som började sitt jobb den 1.9.2016.

Mera info om projektet finns här 


Höstmöte och styrelsen 2017

Pomoväst rf höll sitt stadgeenliga höstmöte i Sjundeå den 8.12.2016. Kaj Nurmi fortsätter som ordförande under 2017. Nya styrelsemedlemmar och suppleanter valdes i stället för de som stod i tur att avgå. Den nya styrelsens sammansättning finns här


LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2016 var ett lyckat evenemang!

Det bjöds på intressanta föreläsare, däribland Frank Erichsen, känd från den danska TV:serien "En tvättäkta lantis". Han berättade om självhushållning och sitt liv på Kastanjegården på Jylland. Vi fick också lära oss om "Storytelling" som metod inom landsbygdsutvecklingen. Det ordnades workshops med intressanta och aktuella ämnen samt en talkshow med gäster som alla på ett eller annat sätt "sticker ut". Just detta med "Att sticka ut" var temat för denna Landsbygdsriksdag.


Info om utbetalningen av företagsstöd

Landsbygdverket har informerat om de kommande faserna i utvecklandet av Hyrrä. I slutet av september ska det bli möjligt att fatta stödbeslut för företagsstöd i Hyrrä-systemet, därefter kan man elektroniskt ansöka om utbetalning. Vi uppdaterar informationen då vi vet den exakta tidtabellen.

 


Pomoväst rf:s vårmöte har hållits i vackra Barösund 18.5.2016


De första besluten om finansiering av landsbygdsprojekt fattas i januari.

Tidtabellen för beslut om företags- och projektstöd som finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har nu fastställts slutligt. NTM-centralerna börjar i januari fatta beslut om projektstöd för landsbygden. För företagsstödens del inleder NTM-centralerna beslutfattandet i mitten av december.

De första besluten om företags- och projektstöd skrivs på papper, eftersom det ännu inte är möjligt att fatta beslut elektroniskt i datasystemet Hyrrä.

Läs Landsbygdsverkets pressmeddelande här.


 

Alla företags- och projektstöden har öppnats för ansökan! Vi tar emot ansökningar fortlöpande!

Ansökan om företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 har öppnats för ansökan.

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

Beslut om företags- och projektstöd (NTM-centralens officiella beslut) börjar troligtvis göras senare under hösten.

Den nya e-tjänsten HYRRÄ tas i bruk för stödansökan. Användning av e-tjänsten förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Avbrott i Hyrrä i slutet av sommaren

Det kommer att vara avbrott i alla e-tjänster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde under tiden 17.8 - 4.9.2017. Det beror på förnyelse av system som påverkar Mavis, Eviras, Naturresursinstitutets, och JSM:s datasystem, däribland myndighets- och ärendedelen i Hyrrä. Förnyelseprojektet är redan igång, men påverkar inte användarna förrän augusti. I augusti-september väntas märkbara störningar som inte enbart begränsas till avbrottet 17.8 - 4.9. Om det är aktuellt med ansökan om utbetalning i augusti-september är det skäl att lämna ansökan senast i juli månad.


Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

-> Nya webbsidor har öppnats

Berättelser, händelser och personbilder - kom med på informationskanalerna! Berätta om ert projekt (på finska) här

Information om aktuella ärenden får du genom nyhetsbrevet, beställ det här


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Bra att veta

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Vi vill påminna om att Katso-koderna går i lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.

Detta betyder att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här